Opis animacije

Voznik, ki se približuje križišču, mora voziti posebno previdno. Voziti sme s takšno hitrostjo, da lahko varno ustavi in pusti mimo vozila in druge udeležence cestnega prometa, ki imajo na križišču prednost. Znak “križišče s prednostno cesto”, ki označuje križišče, kjer mora dati voznik prednost vsem vozilom, ki vozijo po prednostni cesti.