Svetovanje v Živo

Prva pomoč

Prva pomoč

Prva pomoč je ena imed obveznih vsebin, ki jo boste morali obvladati vsi bodoči vozniki, če boste hoteli opraviti vozniški izpit. Kandidati za voznike motornih vozil B kategorije morate opraviti in pridobiti kartonček prve pomoči, še pred priglasitvijo na teoretični del vozniškega izpita, ki se opravlja pred pristojno izpitno komisijo. Pri študiranju teorije si lahko pomagate z našo eKnjigo- Prva pomoč in s testi – pole prve pomoči. Izpita prve pomoči ni potrebno opravljati kandidatom za kategorijo AM ter kategorijo F.

Oprostitev opravljanja tečaja in izpita lahko zahteva:

  • kandidat za voznika s končano srednjo ali višjo medicinsko šolo (zaključno spričevalo),
  • zdravnik in zobozdravnik,
  • študent medicine in stomatologije z opravljenim izpitom (kar je razvidno iz indeksa) ter
  • bolničarji CZ in vojak z opravljenim tečajem (kar je razvidno iz vojaška knjižice ali potrdila).


Predavanja prve pomoči in teste se ponavadi opravlja na Območnem združenju rdečega križa (ponekod pa tudi kar v šoli vožnje, kjer imajo pogodbo z Rdečim križem). Cena predavanja in izpita se giblje okoli 87,00 eur. Če se odločite opravljati samo izpit je cena okoli 52,00 evrov. Vse kandidate, ki tega tečaja še nimajo, ponavadi prijavi kar šola vožnje. Veljavnost uspešno opravljenega izpita je neomejena. Na predavanju se uporablja sodobne didaktične pripomočke, predavatelji pa so iz vrst medicinske stroke, ki imajo tudi licenco predavatelja Rdečega križa Slovenije. Ob koncu tečaja se opravlja izpit , ki je sestavljen iz pisnega in praktičnega dela. Drugi del, to je del praktičnega izpita, je zmeraj prikaz temeljnih postopkov oživljanja. Na koncu tečaja in po opravljanem izpitu vam  Rdeči križ Republike Slovenije izda kartico oz. potrdilo, da ste uspešno opravili usposabljanje in da vam Prva pomoč v primeru prometne nesreče ne bo delala težav.

Prva pomoč – termini predavanj oz. tečajev ter izpitov, ki jih nudijo Šole vožnje

Datum in Ura Tečaja

Organizator Tečaja

09/10/2014 - 11/10/2014
16:00 - 19:00


Tečaj PRVA POMOČ, Šola vožnje ZŠAM Grosuplje, Grosuplje
Šola vožnje ZŠAM Grosuplje, Grosuplje Slovenija


Prva pomoč – tečaj oz. predavanje lahko opravite tudi na republiškem Rdečem križu

Prva pomoč Celje

Tečaj iz prve pomoči za voznike motornih vozil imajo cca. 2-krat mesečno in sicer na sedežu RKS – OZ Celje, Kidričeva 3, 3000 Celje. Dodatne informacije nudijo na telefonski številki 03/425 25 62. Na tečaj prve pomoči se lahko prijavite osebno v tajništvu OZ Celje, kjer poravnate tudi znesek tečaja.

Prva pomoč Domžale

Tečaj iz prve pomoči za voznike motornih vozil imajo cca. 2-krat mesečno in sicer na sedežu RKS – OZ Domžale, Ljubljanska 34, 1230 Domžale. Dodatne informacije nudijo na telefonski številki 01/729 23 33. Na tečaj prve pomoči se lahko prijavite osebno v tajništvu OZ Domžale, kjer poravnate tudi znesek tečaja.


Prva pomoč Jesenice

Tečaj iz prve pomoči za voznike motornih vozil imajo 1-krat mesečno in sicer na sedežu RKS – OZ Jesenice, Cesta Maršala Tita 78a, 4270 Jesenice. Dodatne informacije nudijo na telefonski številki 04/580 96 60. Na tečaj prve pomoči se lahko prijavite osebno v tajništvu OZ Jesenice, kjer poravnate tudi znesek tečaja.

Prva pomoč Koper

Tečaj iz prve pomoči za voznike motornih vozil imajo 1-krat mesečno in sicer na sedežu RKS – OZ Koper, Vojkovo nabrežje 6, 6000 Koper. Dodatne informacije nudijo na telefonski številki 05/627 81 13. Na tečaj prve pomoči se lahko prijavite osebno v tajništvu OZ Jesenice. Znesek tečaja je potrebno poravnati na TRR do pričetka tečaja.Prva pomoč Kranj

Tečaj iz prve pomoči za voznike motornih vozil imajo cca 1-krat mesečno in sicer na sedežu RKS – OZ Kranj, Bleiweisova 16, 4000 Kranj. Dodatne informacije nudijo na telefonski številki 04/20 18 672. Na tečaj prve pomoči se lahko prijavite osebno v tajništvu OZ Kranj, kjer dobite tudi informacije o tem kako poravnati znesek tečaja.

Prva pomoč Krško

Tečaj iz prve pomoči za voznike motornih vozil imajo cca 1-krat mesečno in sicer na sedežu RKS – OZ Krško, Cesta krških žrtev 30, 8271 Krško . Dodatne informacije nudijo na telefonski številki 07/490 53 65. Na tečaj prve pomoči se lahko prijavite osebno v tajništvu OZ Krško, kjer dobite tudi informacije o tem kako poravnati znesek tečaja.

… in to še ni vse !


Novitetam republiških testov za prvo pomoč ter ostalim novicam povezanih z izpitom iz prve pomoči lahko sledite tudi na našem blogu z naslovom Prva Pomoč.
Svetovanje v Živo o vozniškem izpitu Potrdite Zavrnite Zaprite Svetovanje v  Živo